Your cart

Your cart is empty

Aleias Panko Real Orgnl

by Aleias
Regular price $78.56
Unit price
per
12 x 12 oz
shelvesShelf-Stable
Aleias presents Panko Gf Real Orgnl

UPC: 855930001432

Brand:
ALEIA'S®

Alternate Name:
REAL PANKO REAL PANKO ORIGINAL

Ingredients:
BROWN RICE FLOUR, RICE FLOUR, POTATO STARCH, TAPIOCA FLOUR, BROWN SUGAR, NON-GMO CANOLA OIL, EGGS, POTATO FLOUR, YEAST, GUAR GUM, SEA SALT.

Aleias Panko Real Orgnl

by Aleias
Regular price $78.56
Unit price
per
12 x 12 oz
shelvesShelf-Stable
(0 in cart)
Order by: to pick-up on: .

You may also like

Aleias presents Panko Gf Real Orgnl

UPC: 855930001432

Brand:
ALEIA'S®

Alternate Name:
REAL PANKO REAL PANKO ORIGINAL

Ingredients:
BROWN RICE FLOUR, RICE FLOUR, POTATO STARCH, TAPIOCA FLOUR, BROWN SUGAR, NON-GMO CANOLA OIL, EGGS, POTATO FLOUR, YEAST, GUAR GUM, SEA SALT.